CAEP Participants
Đăng ký cộng tác viên!!!

Du học và việc làm Đài Loan

Danh sách các trường Đài Loan có học bổng


Đăng lúc: 2016-03-11 15:35:15 - Người đăng bài viết: Mai Thu - Đã Đọc: 3755

STT

Miền

Đại học

Website (Tiếng Trung)

Website (Tiếng Anh)

 

1

Bắc

大同大學

Tatung University

http://www.ttu.edu.tw

http://www.en.ttu.edu.tw

 
 
 

2

Bắc

國立政治大學

National Chengchi University

http://www.nccu.edu.tw

http://www.nccu.edu.tw/english

 

3

Bắc

國立陽明大學

http://www.ym.edu.tw

http://nymu-e.web.ym.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

National Yang-Ming University

 

4

Bắc

國立臺灣大學

http://www.ntu.edu.tw/chinese2010/

http://www.ntu.edu.tw/english/

 

National Taiwan University

 

5

Bắc

國立臺北大學

http://www.ntpu.edu.tw/chinese

http://english.ntpu.edu.tw/bin/home.php

 

National Taipei University

 

6

Bắc

國立臺北科技大學

http://www.ntut.edu.tw

http://www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php

 

National Taipei University of Technology

 

7

Bắc

國立臺北教育大學

http://www.ntue.edu.tw/onweb.jsp?webno=333333

http://english.ntue.edu.tw/

 

National Taipei University of Education

 

8

Bắc

國立臺灣科技大學

http://www.ntust.edu.tw/front/bin/home.phtml

http://www.ntust.edu.tw/home.php?Lang=en

 

National Taiwan University of

Science and Technology

 

9

Bắc

國立臺灣藝術大學

http://www.ntua.edu.tw/

http://portal2.ntua.edu.tw/enntua/index.htm

 

National Taiwan University of Art

 

10

Bắc

淡江大學

http://www.tku.edu.tw

http://english.tku.edu.tw/

 

Tamkang University

 

11

Bắc

臺北市立教育大學

http://w3.tmue.edu.tw/front/bin/home.phtml

http://c051.tmue.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

Taipei Municipal University of

 

12

Bắc

國立臺灣師範大學

http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/

http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/

 

National Taiwan Normal University

 

13

Bắc

中國文化大學

http://pccu.edu.tw

http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm

 

Chinese Culture University

 

14

Bắc

臺北醫學大學

http://www.tmu.edu.tw

http://eng.tmu.edu.tw

 

Taipei Medical University

 

15

Bắc

輔仁大學

http://www.fju.edu.tw

http://140.136.240.107/english_fju/

 

Fu Jen University

 

16

Bắc

中原大學

http://www.cycu.edu.tw

http://eng.cycu.edu.tw/

 

Chung Yuan Christian University

 

17

Bắc

元智大學

http://www.yzu.edu.tw

http://www.yzu.edu.tw/index.php/component/lang,en/

 

Yuan Ze University

 

18

Bắc

國立中央大學

http://www.ncu.edu.tw

http://www.ncu.edu.tw/?hl=en

 

National Central University

 

19

Bắc

國立交通大學

http://www.nctu.edu.tw

http://www.nctu.edu.tw/english/index.html

 

National Chiao Tung University

 

20

Bắc

國立臺灣海洋大學

http://www.ntou.edu.tw/4administrative.php

http://english.ntou.edu.tw

 

National Taiwan Ocean University

 

21

Bắc

開南大學

http://www.knu.edu.tw

http://eng.knu.edu.tw/

 

Kainan University

 

22

Bắc

國立清華大學

http://www.nthu.edu.tw/

http://www.nthu.edu.tw/english/index.php

 

National Tsing Hua University

 

23

Bắc

銘傳大學

http://www1.mcu.edu.tw

http://www1.mcu.edu.tw/Apps/SB/SB_Site.aspx?PageID=164&L_ID=1

 

Ming Chuan University

 

24

Bắc

國立臺北藝術大學

http://1www.tnua.edu.tw/main.php

http://1www.tnua.edu.tw/main.php?lang=en

 

Taipei National University of the Art

 

25

Bắc

世新大學

http://www.shu.edu.tw/index.asp

http://english.shu.edu.tw

 

Shih Hsin University

 

26

Bắc

中華大學

http://www.chu.edu.tw/bin/home.php

http://english.chu.edu.tw/bin/home.php

 

Chung Hua University

 

27

Bắc

健行科技大學

http://www.uch.edu.tw/web/index.php

http://aps2.uch.edu.tw/asp_work/encyu01/english/

 

Chien Hsin University of Science and Technology

 

28

Bắc

實踐大學

http://www2.usc.edu.tw/usc/tw/client/index.asp

http://english.usc.edu.tw/

 

Shih Chien University

 

29

Trung

中山醫學大學

http://www.csmu.edu.tw/front/bin/home.phtml

http://english.csmu.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

Chung Shan Medical University

 

30

Trung

中國醫藥大學

http://www.cmu.edu.tw

http://english.cmu.edu.tw

 

China Medical University

 

31

Trung

亞洲大學

http://www.asia.edu.tw/index.htm

http://www.asia.edu.tw/Main_pages/English_Pages/index_English.htm

 

ASIA University

 

32

Trung

東海大學

http://www.thu.edu.tw/1_chinese/index.php

http://www.thu.edu.tw/english/index.php

 

Tunghi University

 

33

Trung

國立中興大學

http://www.nchu.edu.tw/index1.php

http://www.nchu.edu.tw/en-index.php

 

National Chung Hsing University

 

34

Trung

國立暨南國際大學

http://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/

http://www.rnd.ncnu.edu.tw/foreign_student/index_EN.htm

 

National Chi-Nan University

 

35

Trung

逢甲大學

http://www.fcu.edu.tw

http://en.fcu.edu.tw

 

Feng Chia University

 

36

Trung

靜宜大學

http://www.pu.edu.tw

http://www.pu.edu.tw/english

 

Providence University

 

37

Trung

國立臺中教育大學

http://www.ntcu.edu.tw/newweb/index.htm

http://www.ntcu.edu.tw/eng/index.htm

 

National Taichung University of Education

 

38

Trung

國立勤益科技大學

http://web2.ncut.edu.tw/bin/home.php

http://web2.ncut.edu.tw/files/13-1000-1070.php

 

National Chin-Yi University of Technology

 

39

Đông

國立臺東大學

http://www.nttu.edu.tw/bin/home.php

http://www.nttu.edu.tw/bin/home.php#

 

National Taitung University

 

40

Nam

文藻外語學院

http://www.wtuc.edu.tw

http://c041.wtuc.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

Wenzao Ursuline College of language

 

41

Nam

南華大學

http://www.nhu.edu.tw/main.htm

http://english.nhu.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

Nanhua University

 

42

Nam

國立中山大學

http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php

http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en

 

National Sun Yat-sen University

 

43

Nam

南臺科技大學

http://www.stut.edu.tw/

http://engwww.stust.edu.tw/

 

Southern Taiwan University

 

44

Nam

高雄醫學大學

http://www2.kmu.edu.tw

http://english2.kmu.edu.tw

 

Kaohsiung Medical University

 

45

Nam

國立中正大學

http://www.ccu.edu.tw

http://ewww.ccu.edu.tw/

 

National Chung Cheng University

 

46

Nam

國立成功大學

http://web.ncku.edu.tw

http://english.web.ncku.edu.tw

 

National ChengKung University

 

47

Nam

 

國立屏東科技大學

http://www.npust.edu.tw

http://www.npust.edu.tw/index_en.aspx

 

National Pingtung University of Science and Technology

 

48

Nam

國立高雄大學

http://www.nuk.edu.tw

http://intro.nuk.edu.tw/2011eng/index.php

 

National University of Kaohsiung

 

49

Nam

國立高雄師範大學

http://www.nknu.edu.tw/

http://english.nknu.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

National Kaohsiung Normal

 

50

Nam

國立高雄第一科技大學

http://www.nkfust.edu.tw

http://www7.nkfust.edu.tw/english/

 

National Kaohsiung First University

of Science and Technology

 

51

Nam

國立高雄應用科技大學

http://www.kuas.edu.tw

http://eng.kuas.edu.tw/front/bin/home.phtml

 

National Kaohsiung University of

Applied Sciences

 

52

Nam

國立雲林科技大學

http://www.yuntech.edu.tw/index.php

http://www.yuntech.edu.tw/english/

 

National Yunlin University of

Science and Technology

 

53

Nam

國立嘉義大學

http://www.ncyu.edu.tw/

http://www.ncyu.edu.tw/eng/index.aspx

 

National Chiayi University

 

54

Nam

國立臺南大學

http://www.nutn.edu.tw/index-ch.htm

http://www.nutn.edu.tw/English/index.htm

 

National University of Tainan

 

55

Nam

國立臺南藝術大學

http://www.tnnua.edu.tw

http://www.tnnua.edu.tw/releaseRedirect.do?unitID=41&pageID=4946

 

Tainan National University of the

 

 

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ: Tầng 1, Bộ phận thực tập nghề và Du học – Trung tâm ĐT&PTQT, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Hotline: 0914 598 895 – 0985 535 635 (chị Thu); Email: maithu812@tuaf.edu.vn để được tư vấn về Chương trình Du học Đài Loan.

 

Tác giả bài viết:
Nguồn tin: Sưu tầm và đăng tin: Mai Thu, TT ĐT&PTQT
Hotline
Ms. Mai Thu
0914 598 895
Mrs. Hoang Bich Thao
0974408029
Tư vấn online: 0985 535 635/ 0974 408 029