CAEP Participants
Đăng ký cộng tác viên!!!

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH !

Chương trình có thể bao gồm:

  • Chăm sóc và bảo quản cây.
  • Chuẩn bị cho các đơn đặt hàng.

Hiệu lực chương trình:  8 - 18 tháng

Kỹ năng:

Kỹ năng bạn sẽ học được trong chương trình :

  • Kỹ thuật nhân giống
  • Trồng cây giống
  • Tưới nước
  • Làm cỏ
  • Bón phân
  • Ghép cành
  • Kinh doanh và hoạt động marketing: bao gồm cả bán hàng và giao hàng.

Kỹ năng ứng viên học được sẽ không giống nhau tùy thuộc vào nơi thực tập và kinh nghiệm làm việc trước đó.

Apply Now!
Tư vấn online: 0985 535 635/ 0974 408 029