CAEP Participants
Đăng ký cộng tác viên!!!

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH !

1.Chương trình quản lý đàn gia súc

Bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm quá trình đẻ con trong suốt tháng 2, tháng 3, và tháng 4. Trong những tháng hè, bạn sẽ tập trung vào bảo dưỡng hàng rào, quản lý sức khỏe bầy đàn, và quản lý đồng cỏ. Trong mùa thu, thú con dần cai sữa, là lúc công việc tập trung vào  chăm sóc và cho đàn bò ăn, cũng như quản lý khẩu phần và bầy đàn.

Chương trình bao gồm:

 • Hỗ trợ sinh sản
 • Chăm sóc và cho bầy đàn ăn.
 • Đóng dấu
 • Thiến và tiêm vắc-xin
 • Phân loại và nuôi dưỡng bầy đàn.
 • Làm hàng rào.
 • Bảo dưỡng trang trại
 • Phơi cỏ.

Hiệu lực chương trình:

Chương trình có chỉ tiêu quanh năm

Kỹ năng:

Kỹ năng bạn học được trong chương trình bao gồm :

 • Chăm sóc và cho đàn bò ăn
 • Cân đối khảu phần
 • Quản lý sức khỏe đàn
 • Quản lý đàn nói chung
 • Marketing nông phẩm
 • Vận hành và bảo dưỡng máy móc.
 • Gieo hạt, bón phân và ra quyết định bảo vệ vụ mùa,
 • Thu hoạch và phơi khô nông phẩm
 • Quản lý tài chính bao gồm lưu trữ số thu nhập và chi phí, khấu hao, và mua bán
 • Đắm mình trong lối sống và phong cách Mỹ.

Kỹ năng ứng viên học được sẽ không giống nhau tùy thuộc vào nơi thực tập và kinh nghiệm trước đó

2. Chương trình sản xuất bơ sữa

Chương trình sản xuất bơ sữa đem đến cho bạn cơ hội tiếp xúc với rất nhiều khía cạnh công việc của doanh nghiệp sản xuất bơ sữa bao gồm văt sữa, cho thú ăn, dọn dẹp, sổ sách, thu hoạch cỏ và thóc lúa, điều trị thú ốm, và loại bỏ/vệ sinh chất thải. Bạn cũng được tiếp xúc với chương trình dinh dưỡng và sinh sản. Doanh nghiệp bơ sữa có thể có kiểu chuồng tự do hoặc kiểu chuồng cột.

Chương trình có thể bao gồm:

 • Vắt sữa
 • Cho vật nuôi ăn
 • Dọn dẹp
 • Sổ sách
 • Thu hoạch cỏ và thóc lúa
 • Điều trị vật nuôi ốm
 • Xử lý chất thải/vệ sinh chuồng trại

Hiệu lực chương trình: quang năm

Kỹ năng:

Kỹ năng bạn có được khi tham gia chương trình:

 • Chăm sóc và cho đàn vật nuôi ăn
 • Quản lý đồng cỏ
 • Quản lý sinh sản
 • Marketing nông phẩm
 • Vận hành máy móc trang trại và phương tiện di chuyển
 • Gieo hạt, bón phân, và ra quyết định bảo vệ vụ mùa.
 • Thu hoạch và phơi khô cỏ.
 • Quản trị tài chính bao gồm cả việc lưu trữ số thu nhập và chi phí, khấu hao và mua bán.
 • Đắm mình trong lối sống và phong cách làm việc Mỹ

Kỹ năng các ứng viên học được sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi thực tập và kinh nghiệm trước đó.

3.Chương trình chăn nuôi heo:

Chương trình chăn nuôi heo là chương trình có quanh năm thường liên quan đến việc chăm sóc và cho ăn heo nái đang chửa, heo nái đang cho bú sữa, heo sữa và heo xuất chuồng. Chương trình chăn nuôi heo có rất nhiều công việc liên quan đến giai đoạn phát triển của heo, như là heo sữa, hoặc là việc heo đẻ và xuất chuồng.

Chương trình có thể bao gồm:

 • Cho heo đẻ
 • Xử lý chất thải
 • Điều trị heo ốm
 • Cai sữa
 • Gây giống
 • Cho ăn
 • Sổ sách
 • Vệ sinh chuồng trại
 • Thông khí

Hiệu lực chương trình: Có quanh năm

Kỹ năng

Kỹ năng bạn học được trong chương trình :

 • Chăm sóc và cho ăn heo nái đang chửa, heo nái đang cho bú, heo sữa và heo xuất chuồng
 • Cân đối khẩu phần
 • Vận chuyển heo
 • Quản lý sức khỏe đàn
 • Quản lý đàn nói chung
 • Marketing nông phẩm
 • Vận hành máy móc và phương tiện đi lại
 • Gieo hạt, bón phân và ra quyết định bảo vệ vụ mùa
 • Thu hoạch và phơi khô cỏ
 • Quản trị tài chính bao gồm lưu trữ số thu nhập và chi phí, khấu hao và mua bán
 • Đắm mình trong lối sống và phong cách làm việc Mỹ

Kỹ năng các ứng viên học được sẽ khác nhau tùy nơi thực tập và kinh nghiệm trước đó.

Apply Now!
Tư vấn online: 0985 535 635/ 0974 408 029