CAEP Participants
Đăng ký cộng tác viên!!!

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH !

Chi tiết chương trình:

  • Xây dựng nền
  • Tưới tiêu

Hiệu lực chương trình: 9 - 12 tháng

Kỹ năng:

Kỹ năng bạn học được khi tham gia chương trình:

  • Trồng cây
  • Cây bụi
  • Hoa và trang trí bề mặt
  • Bố trí đất mặt
  • Thiết kế cảnh quan
  • Sử dụng máy móc (máy cắt cỏ, xe tải, máy xúc đất, xe Bobcat...)
  • Xây dựng kiến trúc cảnh quan

Kỹ năng ứng viên học được sẽ không giông nhau tùy thuộc vào nơi thực tập và kinh nghiệm trước đó

Apply Now!
Tư vấn online: 0985 535 635/ 0974 408 029