ITC Đăng ký Cộng tác viên !!!

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH !

Chi tiết chương trình:

  • Xây dựng nền
  • Tưới tiêu

Hiệu lực chương trình: 9 - 12 tháng

Kỹ năng:

Kỹ năng bạn học được khi tham gia chương trình:

  • Trồng cây
  • Cây bụi
  • Hoa và trang trí bề mặt
  • Bố trí đất mặt
  • Thiết kế cảnh quan
  • Sử dụng máy móc (máy cắt cỏ, xe tải, máy xúc đất, xe Bobcat...)
  • Xây dựng kiến trúc cảnh quan

Kỹ năng ứng viên học được sẽ không giông nhau tùy thuộc vào nơi thực tập và kinh nghiệm trước đó

Apply Now!